boom-op-zaag-wilpsche-dijk

Het in oude luister herstellen van de Stoomhoutzagerij van zowel gebouwen en machines proberen we zoveel mogelijk met vrijwilligers op te pakken. Specialistisch werk, zeker als het om (gebouw) veiligheid gaat, zullen we door professionals moeten laten uitvoeren. Maar los van de mankracht zullen we altijd kosten moeten maken voor materiaal en materieel. Steun ons en word vriend of vrijwilliger!

Word vrijwilliger

De zagerij en klompenmakerij worden uitsluitend gerund door vrijwilligers. De groep van zo’n dertig actieve vrijwilligers bestaat uit mannen en vrouwen met uiteenlopende achtergrond. Vrijwilligers met specifieke kennis op het gebied van houtbewerking delen hun kennis graag met anderen.

Behalve het maken van klompen en boomstamtafels (de kernproducten van de Wilpsche Dijk) is ook het onderhoud van de diverse machines en gebouwen een belangrijk aandachtspunt.

Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze tenminste een dag per week meedraaien.

Lijkt het je leuk om je bij ons aan te sluiten als vrijwilliger? Neem contact met ons op!

Word vriend

Draag jij de Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk een warm hart toe en wil je vriend worden van de Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk door middel van een donatie?

Een donatie kun je overmaken op rekeningnummer:
NL 70 TRIO 0254401163 ten name vanĀ Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk.

Vermeld bij het overmaken van een donatie graag in de omschrijving Donatie. Zet daarbij ook je contactgegevens zodat we je kunnen bedanken voor je donatie!

Alvast bedankt voor je bijdrage!